Фондация
„Социална комуникация”

За Фондацията

Фондация „Социална комуникация” е създадена през 2001 год. в гр. София. Основна цел на нейната дейност е да подпомага интегрирането и социализирането на деца с комуникативни и емоционално- поведенчески нарушения с всички възможни средства като:

Разработване и приложение на специализирани терапевтични програми

Организиране на образователни курсове на лицата с комуникативни и емоционално -поведенчески нарушения

Организиране и провеждане на обучение на членовете на семействата на лицата с нарушения

Организиране на специализирано обучение на специалисти, работещи с лица с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения

Организиране на специализирано обучение на учители от масовите детски градини и училища

Издаване и разпространение на на специализирана литература в помощ на специалистите, работещи с деца и възрастни с комуникативни нарушения

Разработване и адаптиране на специализирани помагала и помощни средства за терапевтична и образователна дейност , както и популяризиране на идеите за интеграция чрез участие в ТВ предавания, публикации в пресата, кръгли маси, обществени форуми. 

Екип

Проф. Д-р Виолета Боянова

Лекар / невролог и логопед, професор на Нов български университет, както и дългогодишен практик в областите а комуникативни и развитийни нарушения, невропсихология, ранно детско развитие и превенция. Автор на множество трудове в разнообразни аспекти на проблематиката.

Цвета Каменски

Докторант на Нов български университет, специализира се в работа с родители на деца от аутистичния спектър, както и билингвизъм.

Проекти и партньори

Фондация „Социална комуникация” е изпълнявала следните проекти: 

АХУ - Агенция за хората с увреждания - 2010, репликиран 2015 - "Заедно можем повече"

ЕСФ - 2011 година проект по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
"Интеграция на деца с комуникативни нарушения" "Интеграция на лица с увреждания чрез терапия и стимулиране на комуникативна активност"

Проект „Създаване на подкрепяща комуникативна среда за интегрирано обучение на деца с нарушени възприятия, София , 28 СОУ”, финансиран по Закона за държавния бюджет 2007 г.

Полезно

Снимка: bnt.bg

Всяко дете е с различни възможности, а образователната система – еднаква за всички. Как се справят учениците? Разговор с проф. Виолета Боянова.

Снимка: nmd.bg

Родителите не трябва да разчитат само на медикаментозната терапия

Контакти

Адрес:

1618 София
ул “Маестро Кънев” 65А, ап. 42